Yatgıtay Kararları

Askeri Suç-Emre İtaatsizlik

Askeri Suç-Emre İtaatsizlik

Olay günü sabahı haber dağıtım görevine giden, saat 12.00 civarında bu görevinden dönüp araç sevk amirliğine gittiğinde araç sevk amiri olarak görev yapan Ulş.Er Y. K.'nin görev kağıdını ve aracın anahtarını almaksızın sanığa nöbetçi astsubayının kendisini çağırdığını söylemesi üzerine, çalışır vaziyetteki askeri aracı ile nöbetçi amirliği is...

İncele
Ortak Velayet ile İlgili Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin Gerekçeli Kararı

Ortak Velayet ile İlgili Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin Gerekçeli Kararı

ORTAK VELAYET İLE İLGİLİ YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ’NİN GEREKÇELİ KARARIN TAM METNİ “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Taraflar İngiliz vatandaşıdır. Davacı baba, evlilik dışı doğan 24/10/2...

İncele
Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı

Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı

BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ-KIDEM TAZMİNATI Görüldüğü üzere, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinde kıdem tazminatın talep edilebilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. Bunlardan ilki; iş sözleşmesinin işçinin işe başladığı tarihten itibaren en az bir yıl devam etmiş olması, ikincisi ise; sözleşmenin kanunda belirtilen fesih hallerine dayalı olarak ...

İncele
Silahlı Terör Örgütü Üyeliği-Bylock İle İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği-Bylock İle İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ-BYLOCK İLE İLGİLİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI TAM METNİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS : 2017/16.MD-956 KARAR : 2017/370 TARİH : 26.09.2017 (5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 135, 217) (2937 s. MİT K m. 4, 6) (3713 s. TMK m. 1, 3, 4, 7) (5237 s. TCK m. 6, 30, 220, 257, 314) Sanıklar MÖ ve MB’in silahlı terör örgütüne üye olma suç...

İncele
İş Kazası-Maddi Tazminat

İş Kazası-Maddi Tazminat

Yerel mahkemenin bir kısım davalılara yönelik davanın reddi ile manevi tazminatın takdirine ilişkin kararı isabetlidir. Maddi tazminatta ise hesaba esas alınacak ücretin belirlenmesinde hataya düşüldüğü görülmektedir. Kusurun aidiyeti ve oranı ile davacının meslekte kazanma güç kayıp oranı uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, tazminatın belirlenmesinde esas alınacak ücrete ilişkindi...

İncele
Test

Test

İçerik En Kısa Sürede Eklenecektir. ...

İncele