AİLE HUKUKU (Boşanma,Nafaka,Vekalet,Katkı Payı vs.)

MEDENİ HUKUK - AİLE HUKUKU (Boşanma davası avukatı, evlenme, aile, kişiler, nafaka, velayet, katkı payı vb.)

 

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

AİLE HUKUKU (Boşanma,Nafaka,Vekalet,Katkı Payı vs.)
YARGITAY KARARLARI

Ortak Velayet ile İlgili Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin Gerekçeli Kararı

Gündoğan Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri

  • Fevzi Çakmak 1 Sokak Ümit Apt. No:22/7 Kızılay / ANKARA
  • 0312 232 01 46
  • 0312 232 01 47
  • 0505 488 36 40
  • hukuk@kadirgundogan.av.tr
  • 0312 232 01 48