Çalışma Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

TAZMİNAT HUKUKU

İş kazalarında, terörle mücadelede, askerlik vazifesini yaparken, trafik kazaların...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

CEZA HUKUKU

Hazırlık aşaması(karakol, savcılık, sulh ceza hakimliği sorgusu), dava aşaması(mahkeme işl...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

İDARE HUKUKU

İdarenin her türlü eylem, işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davalar...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

AİLE HUKUKU (Boşanma,Nafaka,Vekalet,Katkı Payı vs.)

MEDENİ HUKUK - AİLE HUKUKU (Boşanma davası avukatı, evlenme, aile, kişiler, nafaka, velaye...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

İŞ HUKUKU

Kişilerin, şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuk...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

ASKERİ CEZA HUKUKU

ASKERİ CEZA HUKUKU Askeri Savcılıklarca yürütülen soruşturma işlemlerinde ş...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

MİRAS HUKUKU

Mirasçılık belgesi, Terekenin idaresi, tereke, tenkis ve tapu iptali davaları, her t...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

İNŞAAT HUKUKU

İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

HER TÜRLÜ ÖZEL HUKUK DAVALARI

EŞYA HUKUKU Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Elatmanın önlenmesi Davası, Tapu i...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif ...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

SÖZLEŞME HUKUKU

İhtiyaçlar doğrultusunda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ak...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

ŞİRKETLER HUKUKU

Talepler doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, tic...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

TİCARET HUKUKU

Sözleşmeler, şirketler, ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapıl...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

VERGİ HUKUKU

Her türlü vergi uyuşmazlığından doğan davalar, uzlaşma işlemleri. ...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim suçları, internet hukuku, e-ticaret hukuk başta olmak üzere bilgisayar v...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

MARKA HUKUKU

Marka hukukundan kaynaklı tüm davalar Marka başvurusuyla, tesciliyle ilgili işlemle...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

REKABET HUKUKU

Şirketlerin faaliyetlerini yürütürken rekabet kurallarına uygunluğunu denetlem...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

ANAYASA HUKUKU (ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU)

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda başvurucu vekilliği. Bireysel başvuru, temel hak...

İNCELE
Faaliyet Alanlarımız

BANKA ve FİNANS HUKUKU

Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili g&ou...

İNCELE