VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Lütfen MÜVEKKİLE ulaşabileceğimiz TELEFON NUMARASINI VEKALETNAMEYE YAZINIZ.

1- Av.Dr.Kadir GÜNDOĞAN

Ankara Barosu Sicil No: 13512 Mithatpaşa Vergi Dairesi T.C. Kimlik No: 38686089682
İletişim 0505 488 36 40

Genel Dava Vekaleti için Yetkiler

Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Boşanma Davası Vekaleti için Yetkiler

Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Gerekenler

Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma

vekâletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler

adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi Mükellefi

gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar

T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.
Ayrıca Vekaletname’de Yetkilendirilecek Hususlar
 

 • SULH ISLAH
 • YEMİN TEKLİF ETME, YEMİNİ KABUL, İADE VEYA RED
 • TEVKİL
 • UZLAŞMA
 • HACİZ KALDIRMA
 • DAVADAN VE KANUN YOLUNDAN FERAGAT
 • İBRA VE İBRAYI KABUL
 • HAKİMİ REDDETME
 • HAKİM VE SAVCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDE İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP ETME
 • ANAYASA MAHKEMESİ’NDE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NDE DAVA TAKİP ETME

Gündoğan Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri

 • Fevzi Çakmak 1 Sokak Ümit Apt. No:22/7 Kızılay / ANKARA
 • 0312 232 01 46
 • 0312 232 01 47
 • 0505 488 36 40
 • hukuk@kadirgundogan.av.tr
 • 0312 232 01 48